HOME공지&이벤트공지사항           

 

67

   무더운 여름을 즐기는 방법

종료   

66

   매일 심야 상영 실시

종료   

65

   세계 최초 3D 공포 입체영화

종료   

64

   디지털-3D 요금 안내

종료   

63

   청주최초 3D입체 영화

종료   

62

   좌석 지정 예매 서비스 진행

09-06-20

종료   

61

   관람료 차등제 실시

종료   

60

   SKT 현장할인 진행

종료   

59

   ''''즐거운 인생''''특별 상영

종료   

58

   ''데쓰 프루프''관람 중 참고사항

종료   

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [다음]

서비스이용약관