HOME공지&이벤트공지사항           

 

77

   회원 포인트 수정 안내

10-04-19

종료   

76

   멤버쉽 포인트 소멸 공지

종료   

75

   디지털3D 최고 강자 - XPAND 시스템 도입

10-04-06

종료   

74

   ''''유희왕''''관람객에 드리는 혜택

10-02-08

종료   

73

   11월 포인트왕 플러스 혜택

종료   

72

   마이클 잭슨의 마지막 리허설을 담은 영화

04-03-22

종료   

71

   GS칼텍스 상품권 현장서비스 진행

종료   

70

   스페인 영화제

09-09-28

종료   

69

   1월 9일 '아톰'청주 단독개봉

종료   

68

   영화관람 가격변경 안내

종료   

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [다음]

서비스이용약관