HOME공지&이벤트공지사항           

 

138

   영화관 영업종료 안내

18-08-30

진행중   

137

   수험생 할인 이벤트!! (11/23 ~ 12/22)

18-01-27

종료   

136

   인터넷예매 수량 변경 및 결제시스템 추가

16-07-14

진행중   

135

   예매수수료 무료

16-07-14

진행중   

134

   어바웃타임 회원 및 수험생 무료 시사회

14-01-24

종료   

133

   슈퍼배드 주말 특별상영

종료   

132

   상영 안내 공지

16-10-21

종료   

131

   매일심야안내

종료   

130

   ''''길 위에서''''청주 단독 개봉

종료   

129

   ''''아이언맨3'''' 4월 25일 개봉 - 예매중

13-04-22

종료   

 

1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [다음]

서비스이용약관